Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering

Legevaktpersonell skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Det er nå slutt på overgangsordninger.

Helsepersonell i legevakt skal ha gjennomført kursene i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering, og det skal vises i Helsepersonellregisteret (HPR). Kurset i volds- og overgrepshåndtering er teoretisk e-læringskurs. Kurset  i akuttmedisin består av et teoretisk e-læringskurs og et praktisk kurs

Kompetansekravet gjelder også vikarer. Kommunen er ansvarlig for å påse at kompetansekravene er oppfylt.

Det er ingen overgangsordninger knyttet til kurstyper.

Del 1: Teorikurs akuttmedisin (nettkurs)

Nettkurset skal gjennomføres før den praktiske delen. Du må dokumentere at kurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset. Administrasjonsgebyr for kurset er 350 kroner per deltaker. 

Påmelding til teorikurs: Oppvakt - Opplæring på legevakt (oppvakt.no)

Kursgodkjenning: 

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis: Kurset tas via NKLMs læringsportal. Dette gjør både registrering og utstedelse av kursbevis enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram etter innlogging.

Del 2: Praktisk kurs akuttmedisin

Påmelding: Informasjon om kurset og påmelding finner du hos den enkelte kurstilbyder. 

Tilbyderne (listet opp under) har avtale om kursleveranse i samsvar med krav til akuttmedisinkurs for legevaktpersonell. Som en midlertidig ordning, inntil nye retningslinjer for kursgjennomføring er klar, kan de fortsatt gjennomføre kurs innen vedtatte retningslinjer for kursinnhold.

Andre tilbydere sender henvendelse til akuttmedisinkurs@helsedir.no med søknad om midlertidig tillatelse. Det forventes avklaring på videre modell for kursgjennomføring i løpet av første halvdel 2024.

Informasjon om kurset og påmelding finner du hos den enkelte kurstilbyder. 

Varighet: 15 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

 

Del 3: Teorikurs i volds- og overgrepshåndtering (nettkurs)

Kurs i volds- og overgrepshåndtering er obligatorisk for alle som jobber i legevaktstjenesten. Kurset er nettbasert. Det er utarbeidet av nasjonalt kompetansesenter for legevakt (NKLM). Administrasjonsgebyr for kurset er 350 kroner per deltaker.

Påmelding og mer informasjon om kurset

Registrering i Helsepersonellregisteret 

Kursarrangørene i akuttmedisin har ansvar for å legge inn kursdeltakere etter fullført kurs direkte i HPR via Altinn. NKLM legger på samme måte alle med fullført e-læringskurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering i HPR.

Helsepersonell vil først se oppnådd kompetanse i HPR når både e-læringskursene i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering, samt praktisk kurs i akuttmedisin er registrert. 

Kurs i akuttmedisin for LIS 1

Kurs i akuttmedisin for LIS 1

 

Først publisert: 05.07.2018 Siste faglige endring: 01.09.2023 Se tidligere versjoner