Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Svartid legevakt 116 117

Indikatoren viser andel anrop til det medisinske nødnummeret 116 117 og lokalt legevaktnummer som er besvart av operatør innen to minutter fra det ringer hos legevaktsentralen (LVS).

Resultater 

Foreløpige tall for 2023 viser at det var i underkant av 3,2 millioner anrop til medisinsk nødnummer 116 117/lokalt legevaktnummer. I de tre foregående årene lå antallet anrop på rundt 3,4-3,5 millioner. 

I akuttmedisinforskriften er det stilt som krav til legevaktsentralene at 80 prosent av henvendelsene normalt skal besvares innen to minutter. På landsbasis har ikke denne målsettingen vært nådd i noen av årene i perioden 2018-2023. Foreløpige tall for 2023 viser en andel på 63 prosent. 

Denne indikatoren ble utviklet i forbindelse med covid-19 pandemien, da det var behov for daglige oppdateringen av dataene. I tillegg var det behov for ytterligere parametere enn det som vanligvis benyttes ved bruk av nasjonale kvalitetsindikatorer. Det ligger derfor flere data på denne nettsiden enn det inngår i den nasjonale kvalitetsindikatoren. 

Om indikatoren 

Det betyr mye for publikums trygghet at telefoner til nasjonalt legevaktnummer besvares raskt. Formålet er å gi befolkningen tilgang til rask, fagkyndig og koordinert helsehjelp i øyeblikkelig hjelp situasjoner.

I akuttmedisinforskriften er det stilt som krav til legevaktsentralene at 80 prosent av henvendelsene skal normalt besvares innen to minutter. 

Denne indikatoren viser andel besvarte henvendelser til det medisinske nødnummeret 116 117 og lokalt 8-siffert legevaktnummer som er besvart av operatør innen to minutter fra det ringer hos legevaktsentralen (LVS). Ubesvarte anrop er inkludert i beregningen.

Datakilde og innhold

Statistikken utarbeides og forvaltes av Helsedirektoratet, og er basert på data fra telefonbetjeningsløsningen i nødmeldesentralene. Grunnlagsdataene forvaltes av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO).

Statistikken inkluderer anrop til nasjonalt legevaktnummer 116117 og lokale 8-sifrede nummer til lokal legevaktsentral.

Variabel

Forklaring

Andel anrop besvart innen 2

Andel anrop som besvares innen 2 minutter av alle anrop.

Antall anrop

Angir sum besvarte og ubesvarte anrop.

Antall ubesvarte anrop

Alle anrop til legevakten som ikke besvares.

Andel anrop besvart innen 10 minutter

Andel anrop som besvares innen 10 minutter av alle anrop.

Svartid

Tiden, dvs sekunder, beregnes fra det ringer hos operatør i legevaktsentralen til anropet besvares av operatør. Svartid oppgir i median tid for perioden som måles. 

Opplesning av innhold i telefonsvarer og bruk av tastevalg teller ikke med ved beregning av svartid. 

Geografisk inndeling av legevaktene

I grunnlagstallene er legevaktene inndelt etter geografisk område for Akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK).

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til akuttmedisin@helsedir.no

 

Først publisert: 08.06.2023 Siste faglige endring: 19.01.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no