Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legevakter i små kommunar får 50 millionar

Illustrasjonsbilde av lege og pasient

Lege som møter pasient. Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Først publisert: 24.06.2022 Siste faglige endring: 24.06.2022

Nesten 40 kommunar får tildelt tilskot til organisering av legevakt. Målet med ordninga er å redusere vaktbelastninga for legevaktslegar i distriktskommunar. Kommunane som no får tilskot, har alle under 5000 innbyggarar.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tilskotsordninga er eit svært målretta tiltak som kjem dei små kommunane til gode.

Redusere vaktbelastning

I 2021 viste ei kartlegging av situasjonen i legevaktordning at vaktbelastninga på fastlegane var størst i dei minste kommunane. Legevakter vert bemanna i stor grad av fastlegar, som har dette på toppen av lange arbeidsveker på fastlegekontoret og øvrige oppgåver i allmennlegetenesta.

Nokre eksempel på kva tilskota vert brukt til:

  • Rekruttere fleire legar til legevaktordninga.
  • Alternative turnusordninger for legevaktlegar
  • Bakvaktordningar for ALIS-legar og nytilsette legar i legevakt
  • Kurs og opplæring

Totalt får nesten kommunar tilskot. Dei fleste av desse er i Nordland, Troms og Finnmark der kommunane også har færrest innbyggarar.

Oversikt over kommunar som får tilskot
Beiarn kommune Bindal kommune
Bykle kommune Båtsfjord kommune
Dønna kommune Engerdal kommune
Fedje kommune Grane kommune
Hasvik kommune Hattfjelldal kommune 
Herøy kommune Hjelmeland kommune
Karlsøy kommune Kvænangen kommune
Kåfjord kommune Lebesby kommune
Leka kommune Loppa kommune 
Lurøy kommune Lyngen kommune
Nore og Uvdal kommune Porsanger kommune
Røst kommune Snåsa kommune
Solund kommune Steigen kommune 
Stor- Elvdal kommune Suldal kommune
Sømna kommune Tana kommune
Unjárga-Nesseby kommune Vanylven kommune
Vardø kommune Vega kommune
Vik kommune  Vinje kommune
Værøy kommune  

Abonner på nytt eller oppdatert innhold