Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lyser ut 50 millioner for å styrke legevakttjenesten i små distriktskommuner

Først publisert: 30.03.2022 Siste faglige endring: 30.03.2022

I 2021 viste en kartlegging av situasjonen i legevaktordningen at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Som et tiltak for å bedre situasjonen der belastningen er størst, utlyses det nå 50 millioner til kommuner med færre enn 5000 innbyggere, som også ligger i SSBs sentralitetsklasse 6.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre rekrutteringen til legevaktordningen eller å redusere vaktbelastningen, i tråd med funnene fra regjeringens kartlegging (PDF, regjeringen.no).

– Tildelingskriteriene og kravene i søknaden må selvsagt være oppfylt for at kommunene skal få tilskudd, men vår ambisjon er at arbeidet med søknaden skal kunne gjennomføres på et enkelt og overordnet nivå, som ikke fører til stor ekstra arbeidsbelastning for kommunene. Tilskuddet skal lette på belastningen, ikke øke den, sier avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet 

Målrettet tiltak 

Det er om lag 100 kommuner som både ligger i sentralitetsklasse 6 og har færre enn 5000 innbyggere. Tilskuddsordningen er dermed et svært målrettet tiltak, som angår under en tredjedel av landets kommuner.  

Det legges ikke spesifikke føringer på hvordan kommunene benytter midlene ut over at tiltaket skal bidra til å øke rekrutteringen til legevaktordningen. Tilskuddsmidler som planlegges brukt på annet enn direkte rekrutteringstiltak (opplæring/kurs, organisering m.m.) må godtgjøre i søknaden at tiltaket vil ha direkte innvirkning på rekruttering til ordningen. 

Ferdig behandlet før sommeren 

Ønsket er å innvilge flest mulig søknader, men dersom det kommer inn flere søknader enn budsjettrammen tillater vil det bli nødvendig med en skjønnsmessig vurdering rundt hvilke søknader som blir innvilget.  

– Vi ser for oss tildelinger i størrelsesorden kr 750 000 til 1,5 mill. til den enkelte søker. Dette er ment som en rettesnor for kommunene når de vurderer ønskede tiltak de vil søke støtte til, sier Olsen. 

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 18. mai og målet er å ha behandlet alle søknader om tilskudd ila juni måned.  

Støtteaktiviteter 

For å hjelpe og bistå kommunene i arbeidet med å søke tilskudd er det planlagt flere støtteaktiviteter fra direktoratets side: 

  • Webinar 27. april kl 13.00
    (Webinaret vil også dekke tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning) 
  • PDF med inspirasjon og tips til tiltak det kan søkes tilskudd om innenfor ulike områder 
    (publiseres her ila april)

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold