Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Somac enterotablett 40 mg, Pantoprazol enterotablett 40 mg

ATC-kode: A02BC02

Vedtak om stønad omfatter både 20 mg og 40 mg.
Indikasjon: Del 1/6 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: E16.4 / ICPC-2: D86 Zollinger-Ellisons

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/6 Systemisk mastocytose med symptomer på høy magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: C96.2, D47.0 eller Q82.2/ ICPC-2: B75 Mastocytose

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4 eller C96.2, D47 eller Q82.2

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/6 Behandling av legemiddelinduserte sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes NSAIDs
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår
ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2:D86 eller D85

 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling av NSAID-induserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID er forhåndsgodkjent etter § 2, ICD-10: K25 og K26 / ICPC-2: D86 og D85.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/6 Sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26
 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2:D86 eller D85 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav  
 

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 5/6 Profylakse mot tilbakefall av NSAID-induserte sår i magesekk eller tolvfingertarm
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket NSAID som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Minst ett av følgende forhåndsgodkjente legemidler skal være forsøkt:

Ved manglende effekt: pantoprazol 20 mg eller lansoprazol eller omeprazol
Ved uakseptable bivirkninger: lansoprazol eller omeprazol

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Pantoprazol 20 mg er forhåndsgodkjent ved denne refusjonskoden.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 6/6 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Symptomlindring med protonpumpehemmere som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn