Tema
Diabetes

Retningslinjer om diabetes og svangerskapsdiabetes. Opplæringsmateriell til helsepersonell.

Statens legemiddelverk innfører rasjonering av metformin og insulin på grunn av korona-krisen

ikon Retningslinje

Kontakt

Ingvild.Felling.Meyer@helsedir.no