KAPITTEL 6
Legemidler til forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner ved diabetes

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019