KAPITTEL 6
Legemidler til forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner ved diabetes

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 09. desember 2018