6. Legemidler til forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner ved diabetes

Sist faglig oppdatert: 14. september 2016