KAPITTEL 3
Postpartum oppfølging av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes