3.2. Livsstilsråd og praktisk støtte til livsstilsendringer for kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018