KAPITTEL 3. 2
Livsstilsråd og praktisk støtte til livsstilsendringer for kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes

SVAK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 25. junijuni 2018