3.1. HbA1c 4 måneder postpartum og senere årlig

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018