Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol

Indikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som har LDL-kolesterolverdi < = 2,6 mmol/l ved årskontroll i sykehus. I tillegg vises andelen som får målt blodtrykk og LDL-kolesterol.

Resultater  

Kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som har  LDL-kolesterolverdi < = 2,6 mmol/l (behandlingsmål) ved årskontroll i sykehus.

I tillegg vises andel av pasientene som har målt blodtrykk og LDL-kolesterol.

Norske retningslinjer for diabetes hos barn følger ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus Guidelines) -retningslinjer. ISPAD anbefalte i oktober 2018 at behandlingsmålet for LDL-kolesterolverdi endres fra < 2,6 mmol/l til < = 2,6 mmol/l. De nye endringene gjelder f.o.m. 2019 og medfører et brudd i statistikken

I 2020 oppnådde 67 % av pasientene behandlingsmålet LDL < = 2,6 mmol/l på landsbasis. Henholdsvis 98% og 95% av pasientene fikk målt LDL-kolesterol og blodtrykk.

Måltallet andel pasienter som behandles for høyt LDL-kolesterol er under revisjon og publiseres ikke.

Forbehold ved tolkning​

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom, som uten behandling, er livstruende. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. Høyt blodtrykk og høyt LDL (lav-densitet-lipoprotein)-kolesterolnivå er hver for seg risikofaktorer for fremtidig hjerte- og karsykdom, men i kombinasjon med diabetesdiagnose er denne risikoen sterkt økt. God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner, og normalt blodtrykk og LDL-kolesterol reduserer risiko for senkomplikasjoner.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no