Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol

Indikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som får målt blodtrykk og LDL-kolesterol ved årskontroll i sykehus.

Resultater

Kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som får målt blodtrykk og LDL-kolesterol ved årskontroll i sykehus. 

I tillegg vises andel av pasientene som har LDL-kolesterolverdier < 2,6 mmol/l (behandlingsmål). På sikt skal også andeler med forhøyet blodtrykk rapporteres i denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tolkning​

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Indikatoren inkluderer ikke resultat fra blodtrykksmålingene, da disse dataene er for usikre.

Om indikatoren

Diabetes hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom, som uten behandling, er livstruende. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. Høyt blodtrykk og høyt LDL-kolesterolnivå er hver for seg risikofaktorer for fremtidig hjerte- og karsykdom, men i kombinasjon med diabetesdiagnose er denne risikoen sterkt økt. God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner, og normalt blodtrykk og LDL-kolesterol reduserer risiko for senkomplikasjoner.

I Norge er det ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for barnediabetes, men måling av blodtrykk og LDL-kolesterol gjøres ved årskontroll. Referanseverdier for blodtrykk og LDL-kolesterol er hentet fra International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) clinical practice consensus guidelines.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no