Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn og unge - LDL-kolesterol

Indikatoren viser andel barn og unge med diabetes type 1 som har oppnådd behandlingsmålet for LDL- kolesterol (<= 2,6 mmol/l).

Resultater 

Kvalitetsindikatoren viser andel barn og ungdom med diabetes type 1 som har nådd behandlingsmålet for LDL-kolesterol (<= 2,6 mmol/l), målt ved sentralt laboratorium.

På landsbasis nådde 66,4 prosent behandlingsmålet på LDL < = 2,6 mmol/l i 2022, med lite variasjon mellom helseregionene. Helse Sør-Øst RHF lå høyest med 68,4 prosent og Helse Vest RHF lå lavest med 62,5 prosent. Andelen som fikk målt LDL-kolesterol var 97,0 prosent.

I 2022 var 3 206 barn og unge med diabetes type 1 registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Det ga en dekningsgrad på 98,0 prosent.

Forbehold ved tolkning​

Norske retningslinjer for diabetes hos barn følger ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical Practice Concensus Guidelines) -retningslinjer. ISPAD anbefalte i oktober 2018 at behandlingsmålet for LDL-kolesterolverdi endres fra < 2,6 mmol/l til <= 2,6 mmol/l. De nye endringene gjelder f.o.m. 2019 og medfører et brudd i statistikken.

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder.

Høyt LDL-kolesterolnivå er en risikofaktor for fremtidig hjerte- og karsykdom, og i kombinasjon med en diabetesdiagnose er denne risikoen sterkt økt. God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Lavt LDL-kolesterol reduserer risikoen for kardiovaskulære senkomplikasjoner.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no