Diabetes - amputasjoner blant pasienter med diabetes

Indikatoren måler pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende medikamenter og som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes.

 

Resultater

​​​Kvalitetsindikatoren måler pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende medikamenter og som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes. Tallene vises som amputasjoner per 1 000 pasienter. Dette i seg selv viser at amputasjoner blant pasienter med diabetes ikke er et utstrakt problem i den norske helsetjenesten. 

Om indikatoren​​​​

Diabetiske fotsår kan i noen tilfeller føre til amputasjoner og kan også være livstruende. Amputasjon kan være et resultat av at pasienten ikke har fått forebyggende behandling i primærhelsetjenesten, eller at den har kommet for sent i gang.

Med forebyggende behandling i primærhelsetjenesten menes for eksempel at pasienten tidlig får diagnosen nedsatt førlighet i føttene og nedsatt (eller redusert) blodomløp i føttene (iskemi). For å unngå slike tilstander som kan føre til amputasjon, er det viktig at føttene til diabetespasienter blir rutinemessig undersøkt av fastlegen.

Også diabetessykepleiere og fotterapeuter er viktige i slik forebyggende behandling, fotterapeuter særlig i pleie og stell av føtter, inkludert stell av negler og hard hud. Slik diagnostikk og behandling kan bidra til at man unngår fotsår. Dersom fotsår allerede har oppstått, kan man unngå amputasjoner ved tett oppfølging av lege gjennom riktig sårbehandling, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten når det blir behov for det.

I noen tilfeller kan det også være at pasienten er blitt henvist for sent til videre behandling i sykehus. Amputasjoner hos diabetespasienter kan derfor også være en indikator på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

Først publisert: 26.04..04.2018 Sist faglig oppdatert: 26.04..04.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no