KAPITTEL 9
Retinopati og regelmessig netthinneundersøkelse ved diabetes

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019