Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn og unge - akutte komplikasjoner

Indikatoren viser andel av barn og unge med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner pga. insulinmangel eller insulinsjokk.

Resultater     

Kvalitetsindikatoren viser andel barn og ungdom med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner siden forrige årskontroll. Komplikasjonene kan enten skyldes for lite insulin (diabetisk ketoacidose) eller for mye insulin (insulinsjokk).

I 2022 var 3206 barn og unge med diabetes type 1 registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Det ga en dekningsgrad på 98,0 prosent.

Andelen med minst en innleggelse på sykehus på grunn av diabetisk ketoacidose var 1,0 prosent på landsbasis i 2022. Det er en nedgang fra 1,7 prosent i 2021. Andelen varierte fra 0,2 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 1,4 prosent i Helse Vest RHF.

Andelen som opplevde insulinsjokk minst en gang siden forrige årskontroll var 2,0 prosent på landsbasis, en økning fra 1,6 prosent i 2021. Andelen var høyest i Helse Nord RHF på 2,6 prosent og lavest i Helse Midt-Norge RHF på 0,9 prosent

Forbehold ved tolkning

​Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av Barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter. Enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder.

​Alvorlige og akutte komplikasjoner ved diabetes type 1 er diabetes ketoacidose (DKA, syreforgiftning på grunn av for lite insulin) og insulinsjokk (alvorlig lavt blodsukker med bevisstløshet og kramper, på grunn av for mye insulin). Disse akutte komplikasjonene oppstår når insulindosering er feil. God kunnskap om dosering og forståelse av viktighet av god blodsukkerkontroll forebygger begge tilstandene.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no