Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes hos barn - akutte komplikasjoner

Indikatoren viser andel pasienter med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner i forbindelse med insulinbehandling.

Resultater

Kvalitetsindikatoren viser andel pasienter i Barnediabetesregisteret med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner i forbindelse med insulinbehandling i perioden siden forrige årskontroll i sykehus. 

Forbehold ved tolkning

​Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av Barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

​Alvorlige og akutte komplikasjoner ved diabetes type 1 er diabetes ketoacidose (DKA, syreforgiftning på grunn av for lite insulin) og insulinsjokk (alvorlig lavt blodsukker med bevisstløshet og kramper, på grunn av for mye insulin). Disse akutte komplikasjonene oppstår når insulindosering er uriktig. God kunnskap om dosering og forståelse av viktighet av god blodsukkerkontroll forebygger begge tilstandene.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no