Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner

Indikatoren viser andel av barn og ungdom med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner pga. insulinmangel eller overdosering i forhold til behov.

Resultater     

Kvalitetsindikatoren viser andel av barn og ungdom med diabetes type 1 som har opplevd alvorlige akutte komplikasjoner pga. insulinmangel eller overdosering i forhold til behov i perioden siden forrige årskontroll. 

I 2021 var 3 131 barn og unge registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Dekningsgraden var 98 prosent. 

Andelen barn og unge med diabetes type 1 med minst en innleggelse på sykehus for diabetisk ketoacidose (DKA) var 1,7 prosent på landsbasis i 2021. Andel pasienter som opplevde insulinsjokk minst en gang i 2021 var 1,6 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres av Barnediabetesregisteret i sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter. Enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder.

​Alvorlige og akutte komplikasjoner ved diabetes type 1 er diabetes ketoacidose (DKA, syreforgiftning på grunn av for lite insulin) og insulinsjokk (alvorlig lavt blodsukker med bevisstløshet og kramper, på grunn av for mye insulin). Disse akutte komplikasjonene oppstår når insulindosering er feil. God kunnskap om dosering og forståelse av viktighet av god blodsukkerkontroll forebygger begge tilstandene.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no