Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon

Indikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har hatt repeterte urinprøver med for høyt innhold av proteinet albumin.

Resultater  

Hovedmåltallet i denne kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har hatt repeterte urinprøver med for høyt innhold av proteinet albumin. Vedvarende moderat albuminuri, tidligere kalt persisterende mikroalbuminuri, er et tegn på endret nyrefunksjon.

Andelen pasienter med persisterende mikroalbuminuri var på 0,7% nasjonalt i 2020.

I tillegg viser indikatoren andel pasienter testet med urinprøve i henhold til International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) sine retningslinjer. I 2020 var andelen nasjonalt på 94,3%.

I tillegg presenteres tall for andel pasienter med en eller flere målinger med for høyt innhold av albumin i urinen (moderat albuminuri/mikroalbuminuri) og andel pasienter med levert og analysert urin.

Forbehold ved tolkning

Kun pasienter som har levert urin til test er med i beregningen. 

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret (BDR) sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer som forsyner organer og organsystemer med friskt blod. Disse forandringene kan føre til blant annet nyresykdom (nefropati), netthinnesykdom (retinopati), nervesykdom (nevropati), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

Moderat albuminuri (tidligere omtalt som mikroalbuminuri, U-AKR lik 3-29 mg/mmol) er tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade, som avdekkes gjennom analyse av urin. Resultatene av denne testingen er en viktig indikasjon på hvor god diabetesbehandlingen er. God kontroll av blodsukker og blodtrykk kan redusere faren for nyreskade.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no