Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn og unge - nyrefunksjon

Indikatoren viser andel barn og unge med diabetes type 1 med persisterende eller påvist mikroalbuminuri.

Resultater 

Kvalitetsindikatoren viser andelen barn og unge med diabetes type 1 med persisterende mikroalbuminuri. Mikroalbuminuri skal være påvist i 2 av 3 påfølgende urinprøver for å klassifiseres som persisterende mikroalbuminuri. Indikatoren viser også andel med påvist mikroalbuminuri på minst en urinprøve, og andel testet med urinprøve i henhold til International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) sine retningslinjer.

Andelen barn og unge med diabetes type 1 med persisterende mikroalbuminuri var 1,2 prosent i 2022. Det er en liten økning fra 0,7 prosent i 2021. Høyest lå Helse Vest RHF på 2,2 prosent mens Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF lå lavest på 0,7 prosent.

På landsbasis fikk 8,4 prosent påvist mikroalbuminuri og 93,8 prosent ble screenet med urinprøve iht ISPAD.

I 2022 var 3 206 barn og unge med diabetes type 1 registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Det ga en dekningsgrad på 98,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret (BDR) sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Mikroalbuminuri skal være påvist i 2 av 3 påfølgende urinprøver for å klassifiseres som persisterende mikroalbuminuri. Moderat albuminuri (tidligere omtalt som mikroalbuminuri, U-AKR lik 3-29 mg/mmol) er tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade, som avdekkes gjennom analyse av urin. Resultatene av denne testingen er en viktig indikasjon på hvor god diabetesbehandlingen er. God kontroll av blodsukker og blodtrykk kan redusere faren for nyreskade.

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder.

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer som forsyner organer og organsystemer med friskt blod. Disse forandringene kan føre til blant annet nyresykdom (nefropati), netthinnesykdom (retinopati), nervesykdom (nevropati), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no