Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon

Indikatoren viser andel av barn og ungdom med diabetes type 1 med påvist eller persisterende mikroalbuminuri.

Resultater  

Hovedmåltallet i denne kvalitetsindikatoren viser andelen barn og unge med diabetes type 1 med persisterende mikroalbuminuri. Mikroalbuminuri skal være påvist i 2 av 3 påfølgende urinprøver for å klassifiseres som persisterende mikroalbuminuri. Prøvene tas over påfølgende måneder, og prøvesvar registreres inn til Barnediabetesregisteret.  

I 2021 var 3 131 barn og unge registrert med årskontroll i Barnediabetesregisteret. Dekningsgraden var 98 prosent.

På landsbasis var andel pasienter urinprøve levert på årskontroll 91,6 prosent. Andelen barn og unge med persisterende mikroalbuminuri var 0,7 prosent.

Andre måltall som publiseres er tall for andel barn og unge med mikroalbuminuri i minst en urinprøve, og andel pasienter testet med urinprøve i henhold til International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) sine retningslinjer (barn fra 11 år med diabetesvarighet minst fem år). Andelene var henholdsvis 9,7 og 91,9 prosent.  

Forbehold ved tolkning

Data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret (BDR) sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

Diabetes type 1 hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom hvor pasienten ikke kan leve uten tilførsel av insulin. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder.

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer som forsyner organer og organsystemer med friskt blod. Disse forandringene kan føre til blant annet nyresykdom (nefropati), netthinnesykdom (retinopati), nervesykdom (nevropati), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

Moderat albuminuri (tidligere omtalt som mikroalbuminuri, U-AKR lik 3-29 mg/mmol) er tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade, som avdekkes gjennom analyse av urin. Resultatene av denne testingen er en viktig indikasjon på hvor god diabetesbehandlingen er. God kontroll av blodsukker og blodtrykk kan redusere faren for nyreskade.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no