Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes hos barn - nyrefunksjon

Indikatoren måler andelen av pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har hatt repeterte urinprøver med for høyt innhold av proteinet albumin.

Resultater

Hovedmåltallet i denne kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har hatt repeterte urinprøver med for høyt innhold av proteinet albumin. Vedvarende moderat albuminuri, tidligere kalt persisterende mikroalbuminuri, er et tegn på endret nyrefunksjon.

Indikatoren viser også tall for andel pasienter med en eller flere målinger med for høyt innhold av albumin i urinen (moderat albuminuri/mikroalbuminuri).

I tillegg finnes tall for andel pasienter testet i henhold til ISPAD retningslinjer og andel pasienter med levert og analysert urin.

Forbehold ved tolkning

Det er kun pasienter som har levert urin til test som er med i beregningen. 

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i Barnediabetesregisteret (BDR) sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Om indikatoren

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer som forsyner organer og organsystemer med friskt blod. Disse forandringene kan føre til blant annet nyresykdom (nefropati), netthinnesykdom (retinopati), nervesykdom (nevropati), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

I Norge er det ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for barnediabetes, og testing ved årskontroll gjøres i henhold til "International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) clinical practice consensus guidelines".

Moderat albuminuri (tidligere omtalt som mikroalbuminuri, U-AKR lik 3-29 mg/mmol) er tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade, som avdekkes gjennom analyse av urin. Resultatene av denne testingen er en viktig indikasjon på hvor god diabetesbehandlingen er. God kontroll av blodsukker og blodtrykk kan redusere faren for nyreskade.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no