KAPITTEL 4
Levevaner ved diabetes og behandling av overvekt og fedme

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019