KAPITTEL 1
Diagnostikk og tiltak for å finne uoppdaget diabetes og svangerskapsdiabetes

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 25. juni 2018