12. Helsekrav til førerkort ved diabetes

For informasjon om helsekrav til førerkort, se Diabetes (§§ 30-32) i Førerkortveilederen.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2018