Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Diabetes - pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

Indikatoren viser pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 i Norge.

Resultater 

 
Resultatene for indikatoren er fra 2017 og nyere undersøkelser er ikke gjennomført.
 
På nasjonalt nivå gir pårørende lavest skåre på spørsmålene om utstyr, her var det også størst forskjell mellom poliklinikkene. 
 
Indikatorene om legen og sykepleierne skårer høyest, men også her var det tydelige forskjeller.
Forskjellen mellom høyeste og laveste skåre per indikator varierer med 17 til 40 poeng mellom sykehusenes poliklinikker:
 
Spørsmål​Høy​Lav​Forskjell**
​Konsultasjon​86​63​23
​Organisering​85​60​25
​Utstyr83​43​40
​Sykepleierne​94​77​17
​Legen​95​67​28
​Resultatet*​89​63​26
    
​* Resultatet: Opplevd resultat av oppfølgingen på poliklinikken.

​ ​ ** Forskjell: forskjell mellom høyeste og laveste skåre.

(https://www.fhi.no/publ/2018/parorendes-erfaringer-med-polikliniske-konsultasjoner-for-barn-med-diabetes/)

Metode

Indikatorer og underliggende spørsmål

Konsultasjonen

 • Opplever du at den som har konsultasjonen er godt forberedt?
 • Etter din vurdering, er det som tas opp i konsultasjonen etter barnets behov?
 • Er det tydelig for deg og barnet hva som skal følges opp til neste konsultasjon?
 • Er du og barnet med på å bestemme hva som skal følges opp til neste konsultasjon?
 • Blir dine synspunkter som foresatt tatt på alvor?
 • Får du tilfredsstillende informasjon og veiledning om hvordan du kan følge opp diabetesbehandlingen til barnet?

Organisering

 • Blir du og barnet tatt imot på en god måte når dere kommer til poliklinikken?
 • Synes du det blir mye venting når dere er på poliklinikken?
 • Opplever du at venterommet er tilfredsstillende?
 • Opplever du at poliklinikken er godt organisert?Er det lett å få kontakt med poliklinikken utenom avtalt tid?

Utstyr

 • Får du tilfredsstillende informasjon fra poliklinikken om hva som finnes av utstyr?
 • Får du og barnet god opplæring om utstyret?
 • Etter din vurdering, har barnet tilgang til det best mulige utstyret?

Sykepleierne

 • Møter du og barnet de samme sykepleierne hver gang dere er på poliklinikken?
 • Får du og barnet nok tid med sykepleierne?
 • Virker det som om sykepleierne kan mye om diabetes og diabetesbehandling?
 • Opplever du at sykepleierne har omtanke og omsorg for barnet ditt?

Legen

 • Møter du og barnet den samme legen hver gang dere er på poliklinikken?
 • Får du og barnet nok tid med legen?
 • Virker det som om legen kan mye om diabetes og diabetesbehandling?
 • Opplever du at legen har omtanke og omsorg for barnet ditt?

Resultat

 • Opplever du at barnet har nytte av å komme til poliklinikken?
 • Har du som foresatt nytte av å komme til poliklinikken?
 • Gjør oppfølgingen ved poliklinikken deg og barnet bedre i stand til å ha et godt liv med diabetesen?
 • Alt i alt, hvor misfornøyd eller fornøyd er du med hvordan poliklinikken har fulgt opp barnet og diabetesbehandlingen?
 • Alt i alt, hvor misfornøyd eller fornøyd er du med hvordan poliklinikken har møtt deg som foresatt?

Tolkning av tallene

​Brukererfaringer er én av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenestens ytelser. Annen viktig informasjon om institusjonene er for eksempel kliniske resultat-, prosess- og strukturmål. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er viktig når resultatene skal fortolkes.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no