KAPITTEL 1
Diagnostikk av diabetes, risikovurdering og oppfølging av personer med høy risiko for å utvikle diabetes

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019