KAPITTEL 2
Oppfølging, utredning og organisering av diabetesomsorgen

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 09. desember 2018