KAPITTEL 2
Oppfølging, utredning og organisering av diabetesomsorgen

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019