Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Indikatoren viser andel pasienter som har fått behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling) etter hjerneinfarkt.

Resultater

På landsbasis i 2019 fikk 93,5 prosent av alle pasienter som hadde gjennomgått et hjerneinfarkt medisinsk behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling). Andelen som får denne behandlingen har ligget stabilt på samme høye nivå siden 2014.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. I 2019 hadde Helse Nord den høyeste andelen pasienter som fikk antitrombotisk behandling med 95 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 92,5 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelen på henholdsvis 94,2 og 93,3 prosent. Helse Nord oppnådde målsettingen om at 95 prosent av pasientene skal få denne behandlingen etter gjennomgått hjerneinfarkt. De andre helseregionene ligger rett under målsettingen.

*Rikshospitalet hadde ukjent dekningsgrad og Diakonhjemmet sykehus hadde under 70 prosent dekningsgrad i 2019. Resultatene for disse to sykehusene er derfor usikre. 

Forbehold ved tolkning

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

​Behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp etter hjerneinfarkt reduserer risikoen for nye hjerneinfarkter, og også forekomst av andre sykdomstilstander forårsaket av blodpropp. På fagspråket heter dette antitrombotisk behandling. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling (i form av platehemming eller antikoagulasjon) for å forebygge slike hendelser.

For enkelte pasienter vil alvorlige ledsagende sykdomstilstander være en årsak til at antitrombotisk medisin ikke blir foreskrevet. Medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere (levre seg, størkne) vil også for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre.

Norsk hjerneslagregister har definert en målsetting om at 95 prosent av pasientene som har blitt behandlet for hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge nye hjerneinfarkt (høy måloppnåelse). En moderat måloppnåelse er 85 prosent. Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no