Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Indikatoren viser andel pasienter som er behandlet for hjerneinfarkt, og utskrevet fra sykehus med lipidsenkende behandling.

Resultater

Denne kvalitetsindikatoren fra Norsk hjerneslagregister skal utfases fra og med 01.01.23. Tallene for 2021 blir den siste publiseringen fra Helsedirektoratet. Indikatorene vil fortsatt bli publisert av Norsk hjerneslagregister

I 2021 var det totalt 7 465 pasienter som ble utskrevet fra sykehus i live etter et akutt hjerneinfarkt.

På landsbasis ble 83 prosent av pasientene med akutt hjerneslag skrevet ut fra sykehus med lipidsenkende behandling i 2021.

Alle helseregionene (RHF) oppfylte kravet for høy måloppnåelse i 2021 (definert som 75 prosent). Helse Nord RHF hadde den høyeste andelen med 85,9 prosent, og Helse Vest RHF hadde den laveste andelen med 80,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

Det nasjonale fagrådet for Norsk hjerneslagregister har vedtatt å fjerne aldersgrensen (≤ 80 år) fra og med 2020. Det finnes nå økende dokumentasjon for god nytte av lipidsenkende behandling (statiner) også hos pasienter over 80 år. På grunn av at aldersgrensen nå er fjernet kan ikke tall for 2020 direkte sammenlignes med tidligere år.

Resultater kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Behandling ved tre måneder etter utskriving fra sykehus er inkludert i tallene.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav (under 70 prosent) eller ukjent dekningsgrad, så er resultatet for sykehuset kun med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt).

Forbehold ved tolkning

Det nasjonale fagrådet for Norsk hjerneslagregister har vedtatt å fjerne aldersgrensen (≤ 80 år) fra og med 2020. Det finnes nå økende dokumentasjon for god nytte av lipidsenkende behandling (statiner) også hos pasienter over 80 år. På grunn av at aldersgrensen nå er fjernet kan ikke tall for 2020 direkte sammenlignes med tidligere år.

Resultater kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Behandling ved tre måneder etter utskriving fra sykehus er inkludert i tallene.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav (under 70 prosent) eller ukjent dekningsgrad, så er resultatet for sykehuset kun med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt).

Om indikatoren

Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt bør behandles med lipidsenkende medikament (statiner). Denne type behandling reduserer risikoen for et nytt slag slag, og også risikoen for andre tromboemboliske sykdommer. Lipidsenkende behandling er en anbefaling i nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

For enkelte pasienter anbefales ikke denne behandlingen grunnet en allerede ideell lipidprofil, komorbiditet med reduserte leveutsikter, eller fare for medikament-interaksjoner eller andre bivirkninger. Det er derfor ikke et mål at alle pasienter får behandlingen.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse for denne indikatoren er at 75 prosent av pasientene skal skrives ut med behandlingen. 65 prosent er valgt som moderat måloppnåelse.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no