Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Åreforkalking - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina (lår, legg og fot).

Resultater

Tall for 2019 viser at på landsbasis mottok 81,1 prosent av pasientene anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina. Det er 0,1 prosentpoeng mindre enn i 2018, og første gang andelen går ned. Andelen økte for hvert år i perioden 2015-2018. 

Tall for de regionale helseforetakene viser at Helse Vest hadde høyest andel pasienter som mottok anbefalt legemiddelbehandling med 82,6 prosent, det er likevel en nedgang fra 84,1 prosent i 2018. Helse Midt-Norge hadde den laveste andelen med 77,7 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Nord var andelen på henholdsvis 81,7 og 79,8 prosent. Ingen helseregioner oppnår høy målsetting (definert som 85 prosent), men utviklingen går i riktig retning i Helse Nord, som tidligere har hatt en betydelig lavere andel enn de andre. 

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.

Om indikatoren

Trange blodårer eller åreforkalking (arteriosklerose på fagspråket) innebærer at pulsårene (arteriene) kan bli for trange grunnet påleiringer av fett eller kalk som skaper forsnevringer i pulsåresystemet. Da kommer det ikke nok oksygen til organer som blodårene forsyner, for eksempel til beina. Dette kan gi smerter i lår og legg ved gange, og i alvorlige tilfeller kan det også gi smerter ved hvile.

Dersom årene til beina er for trange, kan det hende at årer til hjertet og hjernen også er for trange, uten at pasienten nødvendigvis merker noe av dette. Pasienter med åreforkalkning har derfor høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Behandling med kolesterolsenkende medisin og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) kan forebygge slike komplikasjoner. I henhold til nasjonale retningslinjer er det viktig at flest mulig av de aktuelle pasientene får slik forebyggende behandling. Norsk karkirurgisk register (NORKAR) registrerer informasjon knyttet til forskrivning av kolesterolsenkende og blodfortynnende behandling ved utskrivning etter operasjon for trange blodårer til beina.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no