Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Åreforkalking - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina (lår, legg og fot).

Resultater

I 2022 var det totalt 3 189 personer som ble utskrevet etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning). Det var 83,5 prosent av pasientene som fikk anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina. Andelen pasienter som får denne legemiddelbehandlingen har økt i perioden fra 2015 og til i dag.

Andelen som får anbefalt legemiddelbehandling ved utreise varierer fra 86,0 prosent i Helse Midt- Norge RHF til 80,9 prosent i Helse Vest RHF. I Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF var andelen hhv. 83,8 og 83,5 prosent. Høy målsetting er definert som 85 prosent og det er bare Helse Midt-Norge RHF som oppnår dette i 2022.

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.

Om indikatoren

Trange blodårer eller åreforkalking (arteriosklerose på fagspråket) innebærer at pulsårene (arteriene) kan bli for trange grunnet påleiringer av fett eller kalk som skaper forsnevringer i pulsåresystemet. Da kommer det ikke nok oksygen til organer som blodårene forsyner, for eksempel til beina. Dette kan gi smerter i lår og legg ved gange, og i alvorlige tilfeller kan det også gi smerter ved hvile.

Dersom årene til beina er for trange, kan det hende at årer til hjertet og hjernen også er for trange, uten at pasienten nødvendigvis merker noe av dette. Pasienter med åreforkalkning har derfor høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Behandling med kolesterolsenkende medisin og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) kan forebygge slike komplikasjoner. I henhold til nasjonale retningslinjer er det viktig at flest mulig av de aktuelle pasientene får slik forebyggende behandling. Norsk karkirurgisk register (NORKAR) registrerer informasjon knyttet til forskrivning av kolesterolsenkende og blodfortynnende behandling ved utskrivning etter operasjon for trange blodårer til beina.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no