Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Akuttfasen – undersøkelse og behandling ved hjerneslag

Akuttfasen er her definert som den første uken etter debut av symptomer på akutt hjerneslag. Gjennomsnittlig liggetid i den slagenhetsmodellen som kombinerer akutt behandling og tidlig rehabilitering og som anbefales i denne retningslinjen, er 7-14 dager [17]. Akuttfasen dekker således en vesentlig del av slagenhetsbehandlingen.

2.1. Prehospital fase, behandling under transport

2.2. Diagnostikk og behandling i akuttmottak

2.3. Bildediagnostikk

2.4. Reperfusjonsbehandling og antitrombotisk behandling ved akutt hjerneinfarkt

2.5. Transitorisk iskemisk anfall (TIA)

2.6. Overvåking og kontroll ved akutt hjerneinfarkt

2.7. Overvåkning og behandling ved akutt hjerneblødning

2.8. Komplikasjoner – Forebygging og behandling

2.9. Slagenheter

2.10. Spesielle tilstander; disseksjoner og sinusvenetrombose

Siste faglige endring: 27. april 2020