2.4. Reperfusjonsbehandling og antitrombotisk behandling ved akutt hjerneinfarkt

Sist faglig oppdatert: 27. april 2020