Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Halspulsåren - tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren

Indikatoren viser andel pasienter med symptomatisk carotisstenose som blir operert innen 14 dager etter symptomdebut.

Resultater

I 2021 var det totalt 311 pasienter som ble operert for åreforkalkning i halspulsåren (kalt symptomgivende carotisstenose).

På landsbasis ble 83,3 prosent av pasientene med denne tilstanden operert innen 14 dager etter symptomdebut. I perioden 2015-2020 økte andelen pasienter som ble operert innen 14 dager fra 64,7 til 83,1 prosent.

Andelen pasienter med symptomatisk carotisstenose som blir operert innen 14 dager etter symptomdebut varierer mellom helseregionene (RHF). Alle regioner unntatt Helse Vest RHF oppnår høy målsetting som er definert som 80 prosent. Helse Vest RHF har den laveste måloppnåelsen av helseregionene i hele perioden fra 2015, og i 2021 er den på 71,4 prosent. Helse Nord RHF har den høyeste andelen med 92,3, andelen i Helse Sør-Øst RHF er 85,6 prosent og i Helse Midt-Norge RHF er den 80,6 prosent.  

Forbehold ved tolkning

En kan ikke forvente at 100 prosent av pasientene med åreforkalkning i halspulsåren får behandling innenfor anbefalt tid. Dette er fordi at ikke alle tar kontakt med lege ved forbigående symptomer, og hos noen pasienter som har fått et større slag, vil operasjonen medføre større risiko for hjerneblødning. I disse tilfellene velger man ofte å vente med operasjon i noen uker.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå (RHF, HF, sykehus).

Karkirurgisk aktivitet ved Aker sykehus er flyttet til Ullevål sykehus fra og med 2021.

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Dette kalles symptomgivende carotisstenose, og operasjon anbefales for å forebygge flere slag. Internasjonale retningslinjer anbefaler operasjon så raskt som mulig og innen 14 dager. Jo tidligere en klarer å operere, dess flere hjerneslag kan man forebygge.

Det er mange faktorer som kan være med og påvirke hvor lang tid det går fra pasienten oppdager symptomer til behandling iverksettes. Dette kan for eksempel være at pasienten venter lenge med å ta kontakt med lege, forsinket behandling i primærhelsetjenesten, forsinket behandling i spesialisthelsetjenesten, og eventuelt medisinske årsaker som gjør at man vil vente med å utføre operasjonen.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 80 prosent av pasientene behandles innen 14 dager etter at symptomer er påvist. Moderat måloppnåelse er satt til 60 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no