3. Sekundærforebygging – undersøkelse og behandling ved hjerneslag

3.1 Antitrombotisk behandling

3.2 Blodtrykkssenkende behandling

3.3 Lipidsenkende behandling

3.4 Behandling av karotisstenose

3.5 Levevaner

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017