3.4. Behandling av karotisstenose

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017