Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Halspulsåren - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Resultater

I 2020 var det totalt 404 pasienter som ble utskrevet etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (kalt carotisstenose).

Årstallene viser at på landsbasis mottok 96,0 prosent av pasientene anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Andelen som får denne behandlingen har ligget stabilt på ca. 95 prosent siden 2017.

I 2020 er det lite variasjon mellom helseregionene. Helse Nord hadde høyest andel pasienter som fikk anbefalt legemiddelbehandling med 97,9 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 95,6 prosent. Alle helseregionene oppnådde høy måloppnåelse i 2020 (definert til 85 prosent).

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå (RHF, HF, sykehus).

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Forebyggende behandling med kolesterolsenkende og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) reduserer risikoen for hjerneslag, og anbefales derfor til alle som har en slik innsnevring på halspulsåren.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no