Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Halspulsåren - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Resultater

I 2022 ble totalt 430 pasienter utskrevet etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose).

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent. Årstallene for 2022 viser at på andelen som får denne behandlingen er 96 prosent nasjonalt. Andelen har vært stabil på rundt 95 prosent siden 2018. Dette er godt over den definert grensen for høy måloppnåelse.

Spredningen i resultatene mellom de regionale helseforetakene (RHF) går fra 97,8 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 93,8 prosent i Helse Vest RHF.  Alle helseregionene oppnådde høy måloppnåelse i 2022.

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå (RHF, HF, sykehus).

Karkirurgisk aktivitet ved Aker sykehus er flyttet til Ullevål sykehus fra og med 2021.

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Forebyggende behandling med kolesterolsenkende og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) reduserer risikoen for hjerneslag, og anbefales derfor til alle som har en slik innsnevring på halspulsåren.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no