Halspulsåren - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Resultater

Årstall for 2018 viser at på landsbasis mottok 95,0 prosent av pasientene anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Andelen pasienter som får denne legemiddelbehandlingen har økt for hvert år siden 2015.

I 2018 hadde Helse Sør-Øst høyest andel med 96,8 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 90,2 prosent. I Helse Nord og Helse Vest var andelene på henholdsvis 95,2 og 94,4 prosent. Alle helseregionene har høy måloppnåelse i 2018 (definert til 85 prosent).

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Forebyggende behandling med kolesterolsenkende og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) reduserer risikoen for hjerneslag, og anbefales derfor til alle med innsnevring av halspulsåren.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no