Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Halspulsåren - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Resultater

I 2021 ble totalt 356 pasienter utskrevet etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose).

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent. Årstallene viser at på andelen som får denne behandlingen er 97,2 prosent på landsbasis. Andelen har ligget stabilt på ca. 95 prosent på landsbasis siden 2018. Dette er godt over den definert grensen for høymåloppnåelse.

Spredningen i resultatene mellom de regionale helseforetakene (RHF) går fra 90,5 prosent i Helse Nord RHF til 100 prosent i Helse Midt-Norge RHF. Alle helseregionene oppnådde høy måloppnåelse i 2021.

Forbehold ved tolkning

En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå (RHF, HF, sykehus).

Karkirurgisk aktivitet ved Aker sykehus er flyttet til Ullevål sykehus fra og med 2021.

Om indikatoren

Innsnevring av halspulsåren (carotisstenose) oppstår først og fremst hos eldre mennesker. Tilstanden forekommer hyppigst hos personer som også har forkalkninger i blodkar andre steder i kroppen. En sjelden gang kan små biter fra forkalkningen løsne og følge med blodstrømmen til hjernen, og forårsake små drypp eller hjerneslag. Forebyggende behandling med kolesterolsenkende og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) reduserer risikoen for hjerneslag, og anbefales derfor til alle som har en slik innsnevring på halspulsåren.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no