Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Indikatoren viser andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt.

Resultater

Denne kvalitetsindikatoren fra Norsk hjerneslagregister skal utfases fra og med 01.01.23. Tallene for 2021 blir den siste publiseringen fra Helsedirektoratet. Indikatorene vil fortsatt bli publisert av Norsk hjerneslagregister

I 2021 var det totalt 1 798 pasienter med atrieflimmer som ble utskrevet fra sykehus etter hjerneinfarkt.

På landsbasis ble 79,9 prosent av pasientene med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt. På landsbasis har andelen som får denne behandlingen gradvis økt for hvert år fra 2014-2020. Utviklingen indikerer en kvalitetsheving i sekundær forebygging for pasienter med atrieflimmer.

For 2021 var det en spredning mellom regionale helseregioner (RHF) fra en andel på 88,9 prosent i Helse Nord RHF til 77 prosent i Helse Sør-Øst RHF. Andelen i Helse Midt-Norge RHF var 85,9 prosent og i Helse Vest RHF var andelen 77,4 prosent.

Alle regionene når målet om at minst 70 prosent av pasienter med atrieflimmer skal få blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt.

Forbehold ved tolkningen

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. De fleste pasienter med atrieflimmer, som får hjerneinfarkt, bør få derfor få denne behandlingen i sekundærprofylakse.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av disse pasientene får blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt. For en del pasienter vil det være naturlig å vente med blodfortynnende medikamenter til etter akuttfasen på grunn av blødningsrisiko. Dette er grunnen til at 70 prosent er valgt som høy måloppnåelse. I tillegg er det en del pasienter som grunnet andre medisinske årsaker ikke skal ha slike blodfortynnende medikamenter. Moderat mål på 50 prosent har samme begrunnelse som ovenfor. 

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon og statistikk om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no