1. Behandlingskjeden ved hjerneslag

Behandlingkjeden ved hjerneslag
Hjerneslag er både en akuttmedisinsk tilstand og kronisk tilstand og derfor trengs en bred tilnærming og en helhetlig behandlingskjede for å ivareta de behov slagrammede trenger i de ulike faser i behandlingsforløpet. I dette kapitlet presenteres Helsedirektoratets anbefalinger for å sikre en effektiv behandling til riktig tid i alle faser av behandlingsforløpet.

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017