Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Indikatoren viser andel pasienter som har fått behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling) etter hjerneinfarkt.

Resultater

Denne kvalitetsindikatoren fra Norsk hjerneslagregister skal utfases fra og med 01.01.23. Tallene for 2021 blir den siste publiseringen fra Helsedirektoratet. Indikatorene vil fortsatt bli publisert av Norsk hjerneslagregister.

I 2021 var det totalt 7 465 pasienter som ble lagt inn på sykehus med akutt hjerneinfarkt (ekskludert døde). På landsbasis fikk 95 prosent av alle pasienter som hadde gjennomgått et hjerneinfarkt, medisinsk behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp (antitrombotisk behandling).

Det er lite variasjon mellom regionene. I 2021 var andelen pasienter som fikk antitrombotisk behandling på 96,7 prosent i Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Helse Vest RHF. I Helse Sør-Øst RHF var andelen 93,7 prosent.

 

Forbehold ved tolkning

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

​Behandling som motvirker dannelse eller utvikling av blodpropp etter hjerneinfarkt reduserer risikoen for nye hjerneinfarkter, og også forekomst av andre sykdomstilstander forårsaket av blodpropp. På fagspråket heter dette antitrombotisk behandling. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling (i form av platehemming eller antikoagulasjon) for å forebygge slike hendelser.

For enkelte pasienter vil alvorlige ledsagende sykdomstilstander være en årsak til at antitrombotisk medisin ikke blir foreskrevet. Medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere (levre seg, størkne) vil også for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre.

Norsk hjerneslagregister har definert en målsetting om at 95 prosent av pasientene som har blitt behandlet for hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge nye hjerneinfarkt (høy måloppnåelse). En moderat måloppnåelse er 85 prosent. Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no