Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-5d Midlertidige unntak fra rettigheter

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen er midlertidig. Den gir departementet hjemmel til å fastsette helt eller delvis unntak fra rettighetene som er nevnt i bokstav a–k. Unntakene må fastsettes ved forskrift. Vilkårene for å gi forskrift om unntak er at det som følge av høye ankomsttall fra Ukraina er nødvendig for å kunne foreta omstillinger eller prioriteringer for å sikre at helse- og omsorgstjenestens kapasitet ikke overskrides. 

Siste faglige endring: 03.07.2023 Se tidligere versjoner