Tema
Prioritering i helsetjenesten

Helsedirektoratets prioriteringsarbeid


Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene vi har, krever tydelige prioriteringer. Prioriteringskriteriene bidrar til at de med størst behov for behandling kommer først i køen, og at ressursene fordeles på en rettferdig og legitim måte. 

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. 

Helsedirektoratets prioriteringsarbeid er basert på Meld. St. 34 - Verdier i pasientens helsetjeneste.

NOUen "Det viktigste først" omhandler prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor, og det er ventet at det kommer en stortingsmelding om denne tematikken. 

Prioriteringsveilederne er utviklet for 33 fagområder og skal være en beslutningsstøtte for dem som vurderer henvisninger til spesialist-helsetjenesten.

Prioriteringsrådet behandlet i perioden 2007-2017 saker knyttet til prioritering i helsetjenesten.