Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Å skape et godt, rettferdig og likeverdig helse- og omsorgstilbud til befolkningen, krever tydelige prioriteringer. Prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet bidrar til at ressursene brukes på de som trenger dem mest og der de gir størst nytte.  

Prioriteringskriterier

Prioriteringsveileder i kommunale helse- og omsorgstjenester


Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten


Prioritering i en krisesituasjon