Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytte, ressurs og alvorlighet

I Stortingsmelding nummer 38 kommer det frem at prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet skal gjelde for kommunale helse- og omsorgstjenester, offentlig finansierte tannhelsetjenester og spesialisthelsetjenesten

Prioriteringskriterienes utforming er justert ved at mestring er lagt til nytte- og alvorlighetskriteriet. Kriteriene er formulert som følger:

Nyttekriteriet
Et tiltaks prioritert øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt sannsynlighet for:

  • overlevelse
  • forbedring eller redusert tap av mestring og/eller fysisk eller psykisk funksjon
  • reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Ressurskriteriet

Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på. 

Alvorlighetskriteriet

Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:

  • risiko for død eller tap av mestring og/eller funksjon
  • graden av tap av mestring og/eller fysisk eller psykisk funksjon
  • smerter, fysisk eller psykisk ubehag 

Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige leveår har betydning for graden av alvorligheten. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket. 

Stortingsmelding 38 (2020–2021): Nytte, ressurs og alvorlighet, Prioritering i helse- og omsorgstjenesten (regjeringen.no)

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 23.06.2023 Se tidligere versjoner