Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 13.09.2019

Legemiddelnavn: Rupafin, Urtimed mikstur og tabletter

ATC-kode: R06AX28 markedsførte og ikke-markedsførte

Gjelder mikstur og tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Allergisk rinitt, urtikaria
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97 Allergisk rinitt
ICD-10: L50 / ICPC-2: S98 Urticaria

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30 eller L50

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30 / L50
ICPC-2: R97 / S98 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff fra ATC-gruppe R06A. 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.