Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Losec MUPS

ATC-kode: A02BC01

Indikasjon: Del 1/6 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: E16.4 / ICPC-2: D86 Zollinger-Ellisons

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/6 Mastocytose med symptomer på høy magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: C96.2, D47.0 eller Q82.2 / ICPC-2: B75 Mastocytose

Hjemmel

§ 3 ICD-10: C96.2 eller D47.0 eller Q82.2

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer, hud- og veneriske sykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt 

Indikasjon: Del 3/6 Profylakse mot tilbakefall av legemiddelinduserte sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes NSAIDs
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: - 61
ICPC-2: - 61 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID er forhåndsgodkjent etter § 2 ved denne refusjonskoden.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 4/6 Behandling av legemiddelinduserte sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes NSAIDs
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket preparatet som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling av NSAID-relaterte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID er forhåndsgodkjent etter § 2 ved disse refusjonskodene. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 
 

Indikasjon: Del 5/6 Sår i magesekk eller tolvfingertarm - som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26
 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2:D86 eller D85 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav  
 

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 6/6 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Symptomlindring med protonpumpehemmere som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn