Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Megace tabletter og suspensjon

ATC-kode: L02AB01 tabletter markedsført, suspensjon ikke-markedsført

Indikasjon: Del 1/1 Behandling av redusert appetitt og vekttap, eller kakeksi hos cancerpasienter i palliativ fase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Før 1. januar 2018:

§ 3a jf. § 2

ICD-10: -90
ICPC-2: -90

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.