Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Clarityn

ATC-kode: R06AX13 ikke-markedsført preparat

Gjelder reseptpliktige tabletter
Indikasjon: Del 1/2 Angioødem / Quinckes ødem
Diagnosekoder

 ICD-10: T78.3 / ICPC-2: A92 Angionevrotisk ødem

Hjemmel

§ 3 ICD-10: T78.3

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: T78.3
ICPC-2: A92 

 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra en spesialist i anestesiologi, dermatologi, øre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, indremedisin eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdelinger. 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Allergisk rinitt, Urticaria
Diagnosekoder

ICD-10: J30 / ICPC-2: R97 Allergisk rinitt
ICD-10: L50 / ICPC-2: S98 Urticaria 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30/L50

Før 1. januar 2018: 
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30/L50
ICPC-2: R97/S98  

 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC-gruppe R06A. Ett av legemidlene må være et forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode R06AX13 (loratadin).  

Legemidlene skal inneholde ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.