Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Calcigran Forte tyggetabletter, Calcium-Sandoz brusetabletter, Nycoplus calcigran tyggetabletter, Nycoplus Calcigran Forte tyggetabletter, Kalsium med Vitamin D3 tyggetabletter, Kalcipos vitamin D tabletter

ATC-kode: A12A

Det kan fattes vedtak på markedsførte perorale legemidler med innhold av kalsium i ATC-gruppe A12A.
Indikasjon: Del 1/5 Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium etter fedmekirurgi
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: K91.2 / ICPC-2: D99 Postoperativ malabsorbsjon, ikke klassifisert annet sted

Relaterte diagnoser:
ICD-10: E66 / ICPC-2: T82 eller T83 Fedme
ICD-10: E83.5 / ICPC-2: T99 Forstyrrelser i kalsiummetabolismen

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K91.2

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/5 Hypoparathyreoidisme
Diagnosekoder

ICD-10: E20 / ICPC-2: T99 Hypoparatyreoidisme
ICD-10: E89.2 / ICPC-2: A87 Hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E20 eller E89.2

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E20/E89.2
ICPC-2: T99/A87 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt

Indikasjon: Del 3/5 Kronisk nyresvikt
Diagnosekoder

ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N18

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N18
ICPC-2: U99 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/5 Kronisk leverlidelse
Diagnosekoder

ICD-10: K70 / ICPC-2: D97 Alkoholisk leversykdom
ICD-10: K72 / ICPC-2: D97 Leversvikt, ikke klassifisert annet sted
ICD-10: K74 / ICPC-2: D97 Fibrose og cirrhose i lever
ICD-10: K75.4 / ICPC-2: D97 Autoimmun hepatitt 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K70 eller K72 eller K74 eller K75.4

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K70/K72/K74/K75.4
ICPC-2: D97 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/5 Organtransplantasjon av lever eller nyre
Diagnosekoder

ICD-10: Z94.4 / ICPC-2: A89 Status etter transplantert lever
ICD-10: Z94.0 / ICPC-2: A89 Status etter transplantert nyre 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: Z94

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: Z94
ICPC-2: -51 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.