Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 3

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Takstene i forskriftens § 7 er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og regulerer hva folketrygden gir i stønad. Kiropraktoren kan selv fastsette honorar innenfor konkurranselovens rammer, jf. konkurranseloven. Takstene regulerer ikke hva kiropraktoren kan ta i betaling fra pasientene.

Det gis kun stønad etter de refusjonstakstene som fremgår av forskriftens § 7. Grupper som er fritatt for egenandeler på andre stønadsområder, for eksempel yrkesskade og barn under 16 år, får ikke utvidet dekning ved behandling hos kiropraktor.

Krigspensjonister kan ha rett til gratis medisinsk behandling for skade eller sykdom godkjent som krigsskade. De må betale vanlig honorar hos kiropraktoren og deretter søke om å få utgiftene refundert av NAV lokalt.

Kiropraktoren må vurdere om pasienten fyller vilkårene for stønad etter folketrygdloven § 5-9. Det gis ikke stønad til alternativ behandling, jf. lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 2 tredje ledd.

Kiropraktoren må dokumentere refusjonskravet, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Sist faglig oppdatert: 26.03.2021 Se tidligere versjoner