Tema
Folketrygdloven kapittel 5

Stønad ved helsetjenester

§ 5-26. Stønad ved sykdom som har oppstått i tidsrom uten stønadsrett