Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg til vedlegg 1b til § 5-12 - Vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling på helsestasjon

Oppdatert 18.12.2009 av Helseøkonomiforvaltningen 

1. Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må helsestasjonen dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

 (1)    Nødvendig autorisasjon/lisens for legevirksomhet/jordmorvirksomhet

(2)    Dokumentasjon på ansettelsesforhold i kommunen

(3)    Organisasjonsnummer

(4)    Kontonummer i norsk bank

(5)    Underskrevet mønsteravtale

 2. Overgangsregler for plikt til fremsettelse av refusjonskrav over linje

  • Helsestasjon med rett til direkte oppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, og som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter fra og med 01.01.2011 å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje med en teknisk løsning som er godkjent av HELFO. Dette omfatter også korrigerte regninger. Norsk Helsenett er i dag den eneste aktuelle leverandøren med tilstrekkelig sikkerhetsnivå for innsending over linje.
  • Dersom tekniske løsninger for fremsettelse over linje ikke er tilgjengelig, vil hovedregelen for fremsettelse være elektronisk fremsettelse via CD/diskett eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium fra og med 01.09.2010. Det vil kun være adgang til fremsettelse av refusjonskrav ved CD/diskett så lenge forutsetningene for å levere elektronisk over linje ikke er tilstede.
  • Dersom det ikke er mulig å fremsette elektronisk krav via CD/diskett som følge av tekniske forhold hos helsestasjonen, må denne straks varsle HELFO og om nødvendig avtale annen måte å fremsette krav på.

 3. Unntaksregler

Unntak fra plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter 01.01.2011 gjelder i følgende tilfeller:

  • Helsestasjoner som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 2 000, - gjennomsnittlig per måned.

Helsestasjoner som unntas for plikten til å fremsette regninger elektronisk over linje etter reglene over, må fremsette regninger elektronisk via CD/diskett eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium fra og med 01.09.2010.

Midlertidig unntak fra plikten til å fremsette krav via CD/ diskett etter 01.09.2010, gjelder i følgende tilfeller:

  • Helsestasjoner som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger kr 1 000, - gjennomsnittlig per måned.

Helsestasjoner som omfattes av unntaksreglene fra fremsettelse via CD/ diskett, kan inntil videre fremsette kravene på manuelle regningsblanketter fastsatt av HELFO. Retten til å fremsette kravene på manuell regningsblankett kan ikke opphøre uten rimelig varsel.  

Unntaket fra fremsettelse via CD/diskett er midlertidig og vil på sikt bli avviklet.

Helsestasjonen vil selv være ansvarlig for å fremsette krav i henhold til ovennevnte.

Dersom helsestasjonen er i tvil om denne omfattes av unntaksreglene, kan HELFO gi en forhåndsvurdering dersom helsestasjonen ber om det. Gyldigheten av vurderingen vil kun gjelde så lenge forutsetningene for vurderingene ikke endres. I de tilfeller helsestasjonens praksis endres slik at denne omfattes av kravet til elektronisk fremsettelse over linje, eller fremsettelse av krav via CD/ diskett vil HELFO gi helsestasjonen en rimelig frist til å tilpasse seg dette.

Krav som ikke fremsettes i henhold til ovennevnte og hvor unntaksreglene ikke kommer til anvendelse, vil bli avvist. Kravet kan fremsettes på nytt i tråd med denne mønsteravtalen innen avtalens frister.

Først publisert: 01.10.2009 Sist faglig oppdatert: 18.12.2009 Se tidligere versjoner