Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Esbriet (Utgått)

ATC-kode: L04AX05

Gjelder kapsler og tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Utgått fra 01.02.2019 Lett til moderat idiopatisk lungefibrose
Diagnosekoder

ICD-10: J84.1 / ICPC-2: R99

Hjemmel

§ 3a, jf. §2
ICD-10: J84
ICPC-2: R99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J84

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019