Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Ofev (Utgått)

ATC-kode: L01XE31

Gjelder kapsler
Indikasjon: Del 1/1 Idiopatisk lungefibrose (Utgått fra 01.02.2019)
Diagnosekoder

ICD-10: J84.1
ICPC-2: R99 

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J84
ICPC 2: R99 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: J84 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet har orphan status ved denne indikasjonen.

Finansieringsansvaret er overført til RHF-ene fra 01.02.2019.