Steriliseringsrådet

Om Steriliseringsrådet

Steriliseringsrådet er et statlig råd som administreres av Helsedirektoratet.

Steriliseringsrådet er klageinstans dersom en søknad om sterilisering blir avslått i en av de fylkesvise steriliseringsnemndene. Rådet skal videre treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og det skal gi Helsedirektoratet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår. Eventuelle søknader om kastrering skal også behandles av Steriliseringsrådet. Det har ikke vært behandlet søknader om kirurgisk kastrering på flere tiår.

Medlemmer i Steriliseringsrådet 

  • Henning Aanes (leder), lege
  • Peter Andreas Blom (medlem), dommer emeritus
  • Gustav Søvde (vara), tingrettsdommer
  • Heidi Thornhill (medlem), seksjonsoverlege
  • Kristine Amundsen (vara), gynekolog
  • Morten Andersen (medlem), urolog
  • Margrethe Kjølseth, (vara), psykiater 
  • Mette Wallace (medlem), helsesøster og sexologisk rådgiver
  • Peter Zachariassen (vara), psykologspesialist

Sammensetningen gjelder frem til 1. januar 2024.

Rapporter

Status på steriliseringsfeltet – Rapporter fra Steriliseringsrådet

Kontakt

​​Sekretær for Steriliseringsrådet: Siri Haavie, avdeling spesialisthelsetjenester, sih@helsedir.no.

Først publisert: 04.06.2019 Sist faglig oppdatert: 31.01.2020