Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Transfusjonstenestas kvalitetsråd

Transfusjonstenestas kvalitetsråd gjev faglige råd til Helsedirektoratet og andre styresmakter og skal medverke til å skape mest mogleg eins nivå på tryggleik og kvalitet for transfusjonstenesta i Noreg.

​Fagrådet skal:

  • medverke til utvikling av kvalitet i form av faglege standardar i tråd med krava i blodforskrifta.
  • gje råd om behov for endringar i blodforskrifta, med grunnlag i fagleg vurdering eller utvikling.
  • medverke til ei transfusjonsteneste som er kostnadseffektiv og mest mogleg grunnlagd i kunnskap.
  • fremje kunnskap om transfusjon i helsetenesta, hjå befolkninga generelt og hjå blodgjevarar spesielt.
  • medverke til kommunikasjon med relevante internasjonale organ og fagmiljø.
  • medverke til at det vert skipa rådgjeving og eventuelle funksjonar for støtte og referanse.
  • medverke til kvalitetssikring og validering for å velje blodgjevarar, for rett bruk av laboratorieanalysar i transfusjonstenesta, for optimal kvalitet ved produksjon og for rett nytte av blod og blodprodukt.

Medlemmer i rådet

Rådet har i alt ni medlemmar med relevant bakgrunn og dei er valt for fire år. Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Statens helsetilsyn og Direktoratet for medisinske produkter kan nemne opp observatørar til møter i rådet. Helsedirektoratet fungerer som sekretariat.

Først publisert: 27.12.2018 Siste faglige endring: 28.05.2024 Se tidligere versjoner