Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Transfusjonstenestas kvalitetsråd

Transfusjonstenestas kvalitetsråd gjev faglige råd til Helsedirektoratet og andre styresmakter og skal medverke til å skape mest mogleg eins nivå på tryggleik og kvalitet for transfusjonstenesta i Noreg.

​Fagrådet skal:

  • medverke til utvikling av kvalitet i form av faglege standardar i tråd med krava i blodforskrifta.
  • gje råd om behov for endringar i blodforskrifta, med grunnlag i fagleg vurdering eller utvikling.
  • medverke til ei transfusjonsteneste som er kostnadseffektiv og mest mogleg grunnlagd i kunnskap.
  • fremje kunnskap om transfusjon i helsetenesta, hjå befolkninga generelt og hjå blodgjevarar spesielt.
  • medverke til kommunikasjon med relevante internasjonale organ og fagmiljø.
  • medverke til at det vert skipa rådgjeving og eventuelle funksjonar for støtte og referanse.
  • medverke til kvalitetssikring og validering for å velje blodgjevarar, for rett bruk av laboratorieanalysar i transfusjonstenesta, for optimal kvalitet ved produksjon og for rett nytte av blod og blodprodukt.

Medlemmer i rådet

Rådet har i alt ni medlemmar med relevant bakgrunn og dei er valt for fire år. Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk kan nemne opp observatørar til møter i rådet. Helsedirektoratet fungerer som sekretariat.

Referater

02.10.2020 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

29.10.2019 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

29.04.2019 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

30.10.2018 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

07.05.2018 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

31.10.2017 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

04.04.2017 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

01.03.2017 Referat fra telefonmøte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

20.09.2016 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

24.02.2016 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

04.11.2015 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

Først publisert: 27.12.2018 Siste faglige endring: 27.03.2019 Se tidligere versjoner