Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukerrop – Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse

Bruker- og pårørendemedvirkning er et prioritert satsningsområde i Helsedirektoratet. Organisasjonene i Brukerrop bidrar med brukerkompetanse i Helsedirektoratets arbeid på rus- og psykisk helse-feltet.

Medlemmer i rådet 2023-2025

 • ADHD Norge  v/Arthur Mandahl
 • Alarm, Vigdis Løbach
 • BaR - Barn av rusavhengige v/Marius Sjømæling
 • Det hjelper, Marte Yri Evensen
 • FFHR - Foreningen for helhetlig ruspolitikk v/Jon Storaas
 • FHN - Forening for human narkotikapolitikk v/Arild Knutsen
 • FRI v/Julie Linner Ruud
 • Hvite Ørn v/Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
 • Ivareta – pårørende rus v/Michael Juhani Lindholm
 • LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord v/Ruth Eili Ruud
 • LMSO Landsforeningen mot seksuelle overgrep v/Glenn Løland
 • LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse v/Hanne Tuvnes
 • Marborg v/Joakim Bangsund
 • Mental Helse v/Karl Olaf Sundfør
 • Mental Helse Ungdom v/Martine Antonsen
 • MIO - Minoritetenes interesseorganisasjon v/Suad Abdi
 • ProLARnett v/Ida Kristine Olsen
 • RIO - En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet v/Kenneth Arctander
 • Spillavhengighet Norge v/Magnus Pedersen
 • Spiseforstyrrelsesforeningen v/Karoline Thalberg
 • Unge LEVE v/Andrea Tveit Stenseth
 • Sametinget v/Anne Henriette Nilut
 • WSO - We shall overcome v/Mette Ellingsdalen

Mandat for Brukerrop 2023-2025

Brukermedvirkning ("Brukeren først") er et av fire prioriterte utviklingsområder i Helsedirektoratets strategi. Rådgivende organ i form av brukerråd er et viktig virkemiddel for å inkludere bruker- og pårørendekompetanse i Helsedirektoratets arbeid. Brukerrop er Helsedirektoratets brukerråd på rus- og psykisk helse-feltet.

Mål for Brukerrop

Brukerrop skal bidra med bruker- og pårørendekompetanse i Helsedirektoratets arbeid på rus- og psykisk helse-feltet.

Bruker- og pårørendeorganisasjonene i Brukerrop skal gjenspeile bredden i Helsedirektoratets oppgaver på rus- og psykisk helse-feltet.

Bruker- og pårørendeorganisasjonene i Brukerrop kan fremme strategisk viktige saker til møtene i Brukerrop.

Organisering av Brukerrop

Helsedirektoratet inviterer aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner på rus- og psykisk helse-feltet til deltakelse i Brukerrop.

Representantene forventes å ha bruker- eller pårørendeerfaring, god kjennskap til feltet de representerer, og erfaring med bruker- og/eller pårørendemedvirkning på systemnivå. 

Leder og nestleder for Brukerrop velges av Brukerrops representanter, og deltar i Brukerrops arbeidsutvalg (AU) sammen med Helsedirektoratets sekretariat for Brukerrop. For perioden 2023-2025 er leder valgt fra en organisasjon på psykisk helse-feltet og nestleder fra en organisasjon på rusfeltet. Neste periode blir lederrollene fordelt omvendt.

Brukerrops leder representerer ikke egen organisasjon i Brukerrops-møtene. Rådsleders organisasjon representeres ved den valgte vararepresentanten.

Brukerrop velger to representanter (en fra rus- og en fra psykisk helse-organisasjonene) til Helsedirektoratets brukerråd. De to representantene skal representere bredden innen rus- og psykisk helse-feltet i Brukerrådet.

Det avholdes en fysisk samling for Brukerrop hvert halvår. I tillegg arrangeres det digitale arbeidsmøter annenhver måned. Ved behov kan det også bli innkalt til digitale møter utover det som er satt opp i årsplanen.

Brukerrops funksjonsperiode er tre år om gangen.

Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for rådets arbeid.

Deltakelse i Brukerrop honoreres i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser for godtgjørelse og dekning av utgifter ved deltakelse i grupper og råd.

Kontakt

Sigrid Skattebo, avdeling psykisk helse og rus
sigrid.skattebo@helsedir.no

Olav Oxholm, avdeling psykisk helse og rus
olav.oxholm@helsedir.no

Først publisert: 13.03.2024 Siste faglige endring: 13.03.2024 Se tidligere versjoner