Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Rådet ble først oppnevnt i 2017 og på nytt i 2020.

Kommende møter

TidAgenda
23. mai 2024, kl 09–12

Agenda (PDF)

Sakspapirer, opptak og referater fra tidligere møter

2024

Tid

Referater og sakspapirer

03. april 2024Referat (PDF)

2023

Tid

Referater og sakspapirer

9. nov 2023Referat (PDF)
29.–30. aug 2023Referat (PDF)

3. mai 2023

Referat (PDF)

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse

Medlemmer i rådet

  • Silje Mæland (LEDER), professor ved Universitet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Torkil Berge, psykologspesialist og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus
  • Beate Brinchmann, psykologspesialist og enhetsleder ved Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset
  • Karen Skretting Hovlid, Lege og prosjektleder, NAV Sunnfjord
  • Ragnhild Jordet, sjefslege i NAV Innlandet
  • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
  • Anita Dyb Linge, ph.d., forsknings- og utviklingsleder, Muritunet og postdoc ved Høgskulen i Volda
  • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
  • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
  • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

Kontakt

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 28.05.2024 Se tidligere versjoner